Bridges, Douglas S. (Ed)) & Ishihara, Hajime (ed.) & [et all.]

Handbook of constructive mathematics. - Cambridge University Press, 2023. - ( Encyclopedia of Mathematics and its Appl. /CUP ; 185).


  1. Un exemplaire commandé le 12-02-2024 .